Каде можам да добијам верзии на логоата на Creative Commons со висока резолуција?
21.06.2007.
Логоата на Creative Commons со висока резолуција и копчињата за лиценци можете да ги добиете тука . Creative Commons ја овластија само употребата на нашите логоа, името и копчињата за лиценци во согласност со нашите политики .