Меѓународна конференција: Економија на кризниот капитализам и екологија на заедничките добра
8.11.2012.
Меѓународната конференција „Економија на кризниот капитализам и екологија на заедничките добра" ќе се одржи на 22-24 ноември, 2012 во Институтот Гете во Загреб, Република Хрватска.
 
Конференцијата ќе започне со анализа на појавата и тековната состојба на кризата, нејзините последици врз работната сила, врз јавниот сектор и непазарните добра од најразличен вид. Ќе се разговара за насоките на политичкото делување и новите политички категории кои би им овозможиле на синдикатите, општествените движења и политичките актери да ја запрат парализата која ја наметнува тековното доминантно толкување на кризата како криза на јавно расипништво и неодржливост на социјалната држава. Посебен акцент ќе се стави на тоа како постојните општествени движења во форма на активистички или граѓански групи можат да продолжат да дејствуваат надвор од првобитниот повод и непосредната средина во која се појавиле. Ќе се дискутира и за начинот на залагање и спроведување на дело на процесите за враќање на приватизираните добра во јавни раце.

Конференцијата ќе обезбеди место за размена на гледишта меѓу синдикалисти, економисти, правни експерти, еколози, активисти за просторна правда, за јавно водоснабдување, за јавно здравство, за дигитални добра. Во работата на конференцијата ќе учествуваат: Масимо де Ангелис, Мајкл Боуенс, Теодор Целакоски, Стипе Чурковиќ, Владимир Цвијановиќ, Даниела Доленец, Ана Џокиќ / Марк Нилен (STEALTH), Тревор Еванс, Пипа Галоп, Урсула Хјуз, Марио Ивековиќ, Дмитри Клајнер, Марко Костаниќ, Јовица Лончар, Уго Матеи, Томислав Медак, Јан Мулие Бутан, Мартин Пиџн, Душица Радојчиќ, Дубравка Секулиќ, Дејвид Прајс, Феликс Сталдер, Асбјорн Вал и Мислав Житко.

Ако сакате да учествувате во конференцијата или да пристапите до документацијата по одржувањето на конференцијата, посетете ја веб-локацијата http://commons.mi2.org